۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۹ ثبت شده است

راهنمای تمام مراحل بازی limbo

بازی لیمبو

راهنمای کامل بازی لیمبو

[Game guide for limbo]

 

ﻟﯿﻤﺒﻮ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ در ﺳﺒﮏ ﺳﮑﻮﺑﺎزی، ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی دوﺑﻌﺪی اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﭘﻠﯽدد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﺎزی برای تمامی پلتفرم هااز جمله ایکس باکس،پلی استیشن،ویندوز،مکسو لینوکس ان در دسترس می باشد. ﻟﯿﻤﺒﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻗﻮی هﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزی های ﺧﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ. ﺻﺪا ﮔﺬاری، ﻣﻮزﯾﮏ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اﺳﺖ.

  • دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹

بهترین پکیج خود اموز زبان هندی(تخفیف ویژه😍)

خواموز هندی

در این مطلب قصد داریم پکیجی رو معرفی کنیم که شما با استفاده از ان می توانید زبان هندی را به صورت خودآموز و به بهترین حالت ممکن فرابگیرید. و این محصول اولین و بهترین پکیج خودآموز زبان هندی در ایران می باشد.

  • پنجشنبه ۱ خرداد ۹۹
پیوندهای روزانه

ابزار وبمستر