اصول و روش کاربردی ترجمه شامل مفاهیم کلی ترجمه و بعضی از ساختارهای دستوری دو زبان انگلیسی و فارسی است که باعث مشکلاتی در ترجمه می شوند. این کتاب برای خوانندگانی اعم از دانشجو و غیر دانشجو نوشته شده است که علاقمند به یادگیری اصول مقدماتی ترجمه هستند.مولف کتاب که تجربه زیادی در تدریس اصول و روش ترجمه دارد، مطالبی را انتخاب کرده است که متناسب با سطح علمی و نیاز دانشجویان و منطبق با محتوای سرفصل مصوب درس باشد و بر جنبه عملی ترجمه بیشتر تاکید شده است.

دانلود نسخه pdf