در این پست پاسخنامه کتاب دانش اموز و کتاب کار مجموعه کتاب speak now 1 قرار داده شده است.این پاسخنامه شامل پاسخ  تمرینات و سوالات کلیه دروس کتاب کار و کتاب دانش اموز  می باشد که شما می توانید ان را دانلود کنید

دانلود پاسخنامه کتاب دانش اموز

دانلود پاسخنامه کتاب کار